Zajęcia formacyjne 2017/2018

Formacja Muzyków

„A gdy wejdziesz do miasta spotkasz gromadę proroków schodzących ze wzniesienia, poprzedzanych przez grających na harfie i bębnach, na flecie i cytrze, a wszyscy będą prorokować. Wtedy duch Pana cię opanuje i będziesz prorokował wraz z nimi. Staniesz się innym człowiekiem. Kiedy wszystkie te znaki się spełnią, wiedz, że Bóg jest z tobą.”
                1Sm 10, 5b -7a


Czyżby Słowo Boże się myliło? Czy można prorokować na instrumentach i co to w ogóle znaczy? Czy muzyka może nieść oczyszczenie, uzdrowienie? Czy może przemieniać serca? Ilu ludzi, tyle odpowiedzi. Nie mówilibyśmy jednak o tym, gdyby tak wielkie cuda nie działy się na naszych oczach. Z całego serca pragniemy się tym dzielić. Przyjdź i zacznij osobiście doświadczać działania Boga w muzyce. Zapraszamy!
 
Zajęcia przeznaczone są dla osób, które:

 • pragną uwielbiać Boga muzyką
 • posługują muzycznie w swoich wspólnotach i parafiach
 • zamierzają prowadzić lud Boży w modlitwie uwielbienia
 • chcą nauczyć się słuchać Boga w muzyce i nie tylko
 • pragną  - poprzez muzykę  - doprowadzać ludzi do spotkania z żywym Bogiem
 • planują doskonalić swoje umiejętności i wiedzę na temat posługi oraz wszelkich dotyczących jej aspektów


Na warsztatach nauczysz się i doświadczysz w praktyce:

 • Czym właściwie jest uwielbienie i co na ten temat mówi Pismo Święte?
 • Jak otwierać się na Ducha Świętego w muzyce?
 • Co to jest pieśń nowa i kto może ją śpiewać?
 • Dlaczego tak często napotykamy przeszkody w podejmowaniu muzycznej posługi? 
 • Co czyni Bóg, gdy oddajemy Mu nasze dźwięki?
 • Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla mnie?
 • W jaki sposób prowadzić modlitwę uwielbienia w zespole muzycznym?
 • I wreszcie w jaki sposób ćwiczyć swój warsztat techniczny i rozwijać talent dany od Boga, aby oddać Mu to, co najlepsze?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań oraz nowe, niezbędne umiejętności, a przede wszystkim doświadczenie muzycznej współpracy z Bogiem, będziecie mogli zdobyć na zajęciach, prowadzonych przez muzyków, dla których uwielbienie to nie tylko modlitwa, nie tylko śpiew i gra dla Boga, ale styl życia. Osoby posługujące modlitwą i prowadzące w muzycznym uwielbieniu takie wydarzenia jak Jezus na Stadionie, Jezus uzdrawia, Przystań z Jezusem i wiele, wiele innych rekolekcji oraz spotkań charyzmatycznych, pragną dzielić się swoimi umiejętnościami, a przede wszystkim doświadczeniem działania Ducha Świętego w muzyce.

 

zajęcia prowadzą: Anna Jachimowicz, Michał Głodowski

Zaloguj się, by skomentować
Top