Portal - najnowsze z kategorii

 • Portal
 • Świadectwa
 • Artykuły
 • Inspiracje znajdź
 • Myśli Papieża Franciszka
„Gdzie jest twoje pragnienie Boga? Ponieważ wiara to pragnąć znaleźć Boga, spotkać Go, być z Nim, być z Nim
„Prawdziwy chrześcijanin nie zatrzymuje się na pierwszej otrzymanej łasce od Pana, ale idzie dalej, szukając radości
„W modlitwie wstawienniczej potrzeba cierpliwości: nie możemy obiecać komuś, że będziemy modlić się za niego i potem
„Patrz na Niego. Patrz na Jego rany. Wejdź w nie. Dzięki tym ranom zostaliśmy uzdrowieni. Czujesz się zatruty, smutny,
„W momentach trudnych, kiedy serce jest pełne boleści i czujesz się rozczarowany życiem popatrz na krzyż i na
„Bóg jest wierny, zna mnie i kocha. Nigdy nie zostawia mnie samego. Prowadzi mnie za rękę. Czego mogę więc chcieć?
„Bóg, który jest wierny nie może zaprzeczyć samemu sobie, nie może nas odrzucić, nie może zaprzeczyć swojej miłość, nie
„Bóg nie zapomina o nas. Nigdy. Nie może, jest bowiem wierny Swojemu przymierzu. To daje nam bezpieczeństwo”. Papież
„Pan jest wierny i nigdy o nas nie zapomina. Ta prawda winna umacniać nas nadzieją pełną radości”. Papież Franciszek
„Jezus domaga się od nas konsekwencji w życiu, spójności między tym, co czynimy, a tym, jak żyjemy wewnątrz”. Papież
„To Pan jest tym, który przebaczył nam grzech pierworodny i przebacza nam za każdym razem, gdy do Niego przychodzimy.
„Prawdziwe przebaczenia pochodzi tylko od Boga, jest darmowe, jest Jego łaską i wolą. Nie można myśleć, że otrzymujemy
„Wejść w tajemnicę Jezusa Chrystusa to coś więcej, to zanurzyć się w głębiny miłosierdzia, gdzie nie ma słów, a jest
„Dobry pasterz jest zawsze blisko odrzuconych, potrafi z nimi być i nie boi się dotykać ludzkich ran. Natomiast  tym,
„Każdy z nas jest wybranym, każda z nas jest wybraną przez Boga. Każdy z nas nosi w sobie obietnicę złożoną przez Pana:
„Kiedy Bóg daje jakiś dar, jest on nieodwołalny. Bóg nie daje go dzisiaj po to, żeby jutro odebrać. Kiedy powołuje, to
„Nie traćmy zdolności odczuwania, że Bóg nas kocha, bo jeśli zdolność kochania można odzyskać, to ten, kto straci
„Iluż jest dziś chrześcijan, którzy wiedzą, kim jest Jezus, wiedzą, kim jest Ojciec, bo modlą się Ojcze Nasz. Ale kiedy
„My natomiast jesteśmy żywymi kamieniami Kościoła. Każdy z nas jest inny i na tym polega bogactwo Kościoła. Każdy z nas
„Jezus mówi, że nie można służyć dwóm panom – Bogu i pieniądzom, a kiedy duszpasterz jest przywiązany do pieniędzy,
„Iluż to chrześcijan oddala ludzi swoim złym przykładem, swoim brakiem koherencji, swoją niekonsekwencją. Brak
„Królestwo Boże nie jest spektaklem, ani karnawałem, nie lubi reklamy, a wzrasta dzięki działaniu Ducha Świętego, a nie
„I dziś zarówno Kościół, jak i nasz Pan, z właściwą sobie dobrocią mówi do każdego z nas: «Zatrzymaj się, zatrzymaj
„Pan, który jest wcieloną Mądrością, pomaga nam dziś zrozumieć, że dobra i zła nie można utożsamiać z określonym
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

STREFA WIDZA

 • VOD - oglądaj
 • Jezus na Stadionie 2015 PROMO
 • Jezus na Stadionie 2015 RETRANSMISJA
 • Kazania, konferencje, nauczania
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, grudzień 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, grudzień 2016,
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, listopad 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, listopad 2016,
  Niedziela Uwielbienia 13 listopada 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 13 listopada
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra
 • 1
 • 2
 • 3
Top