Msze Święte

Msze Święte (1144)

 Od dnia zapisów każdego dnia sprawowana jest Msza św. w intencji Spotkania Jezus na Stadionie 2015 Szczegółowe intencje rozpoznawane na modlitwie publikujemy tutaj.

Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. To, co możesz zrobić na początku dnia, to prosić Boga o światło na każdą kolejną sekundę życia. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane, tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl oraz przekazanych ks. Rafałowi Jarosiewiczowi do modlitwy. www.jezusnastadionie.pl

Ps. Szczególnie ważne gesty miłości zaczynają się od poranka, ponieważ one nadają smak całemu dniu. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. Jako chrześcijanie powinniśmy być takimi ludźmi, że gdy rano się budzimy, to całe piekło drży. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. Nadzieja pozwala rozpocząć nowy dzień z choć małą iskierką optymizmu. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. Kiedy człowiek zaśpi i nie wstanie na wyznaczoną godzinę, to jeszcze nie powód, aby nie uwielbić Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. Nie ma takiej łaski, której nie chciałby udzielić Bóg, jeśli ona byłaby potrzebna do zbawienia człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu ekipy Jezus na Stadionie w Toruniu.

Ps. Gdy dajemy Bogu szansę na to, by rano do nas przemówił przez Pismo Święte pozwalamy Mu, by pokazał nam już na początku dnia to, czego sami nie widzimy. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu wspólnoty św. Pawła w Koszalinie.

Ps. Kiedy na początku dnia spotykam się ze Słowem Bożym, spotykam się z samym Chrystusem. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane, tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl oraz przekazanych ks. Rafałowi Jarosiewiczowi do modlitwy. www.jezusnastadionie.pl

Ps. Im głębsza jest nasza bliskość z Bogiem, tym bardziej od początku dnia wiemy co mamy robić. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu z Timem Guenardem w Pile, autorem książki „Silniejszy od nienawiści”.

Ps. Dobrze jest na początku dnia pytać Boga o to, co On chce abyśmy zrobili. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu przygotowującym Kurs Paweł w Częstochowie.

Ps. Miłość powinna być fundamentem w planowaniu każdego dnia. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Msza Święta w intencji podanej podczas niedzieli uwielbienia w katedrze warszawsko – praskiej.

Ps. Kiedy na początku dnia nie zaplanujemy modlitwy, to wszystko nam się rozłazi. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta za wszystkie osoby zaangażowane w inicjatywę Kultura Picia.

Ps. Nie ma takiej trudności, byśmy nie mogli jej przejść z Panem. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Msza Święta o trwałe owoce Akademii Rozwoju Talentów w różnych miastach, w sposób szczególny w Warszawie, gdzie przez ten weekend odbywają się zajęcia.

Ps. Lepiej rozpoczyna się dzień, gdy już na początku postawimy sobie konkretne cele. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta za wszystkie kobiety, w sposób szczególny za te związane z Fundacją SMS Z NIEBA i Szkoła Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.

Ps. Każdy dzień dla chrześcijanina, od samego rozpoczęcia, powinien być lepszy od poprzedniego. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane, tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl oraz przekazanych ks. Rafałowi Jarosiewiczowi do modlitwy. www.jezusnastadionie.pl

Ps. Każdego dnia, na początku zajęć, dobrze jest podjąć decyzję wiary, zawierzenia wszystkiego Jezusowi. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta za wszystkie osoby przychodzące na śniadania dla bezdomnych w Koszalinie oraz za osoby zaangażowane w ich przygotowanie.

Ps. Miłość powinna być siłą napędową do rozpoczęcia każdego dnia. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu w Koszalinie, w związku z podejmowanymi ewangelizacjami.

Ps. To co najtrudniejsze do zrobienia o poranku, ofiarowane Panu, ma największą wartość duchową. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta o trwałe owoce kursów prowadzonych przez Szkoły Nowej Ewangelizacji, w sposób szczególny za kończący się dziś w Koszalinie kurs Nowe Życie.

Ps. Kiedy nie mamy siły wstać, jakże ważne jest prosić Ducha Świętego, aby nam w tym pomógł. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta za prowadzących i uczestników warsztatów charyzmatycznych, które dziś odbywają się w Szczecinie.

Ps. Poranek to dar Bożej opatrzności, w którym możemy podziękować Mu za to, że jeszcze się obudziliśmy. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 58

STREFA WIDZA

  • VOD - oglądaj
  • Jezus na Stadionie 2015 PROMO
  • Jezus na Stadionie 2015 RETRANSMISJA
  • Kazania, konferencje, nauczania
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, grudzień 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, grudzień 2016,
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, listopad 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, listopad 2016,
  Niedziela Uwielbienia 13 listopada 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 13 listopada
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra
  • 1
  • 2
  • 3
Top